ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยใช้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเปมิกา เปลี่ยนศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,15:07  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้โจทย์ปัญหาสมการ เมื่อโจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:33  อ่าน 799 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้โจทย์ปัญหาสมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:32  อ่าน 814 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน (ต่อ)
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:31  อ่าน 780 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:29  อ่าน 822 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมการและคำตอบของสมการ
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์บุริศร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:28  อ่าน 764 ครั้ง
รายละเอียด..