โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแก้โจทย์ปัญหาสมการ เมื่อโจทย์ไม่กำหนดตัวไม่ทราบค่า
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:33  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้โจทย์ปัญหาสมการ เมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:32  อ่าน 250 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน (ต่อ)
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:31  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากัน
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:29  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สมการและคำตอบของสมการ
ชื่ออาจารย์ : นายสงกรานต์ ทรัพย์วิจิต
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2561,15:28  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..