กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรเทพ วัจนะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายกฤษณพงศ์ ใจตรง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2