โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีรเทพ วัจนะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวชิรพันธุ์ กองเงิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนิดา กลั่นจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุภาพรรณ ชูเชิด
ครูอัตราจ้าง