โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเลิศ เบิกบาน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิชัย แสงศิลา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอรรถพล นาคะพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2