โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบุญเลิศ เบิกบาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิชัย แสงศิลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายอรรถพล นาคะพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2