กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพิชัย แสงศิลา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายมนตรี เอี่ยมรัมย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอรรถพล นาคะพันธุ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2