กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไทยสุดา สิทธิโสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0833476155
อีเมล์ : shibao_aha@hotmail.com

นางสาวเบญญาดา สุทธิบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวอรจิรา เทียนประภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายวันชัย สอนสุวรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3