กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสายรุ้ง เปลี่ยวจิตร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0865500479

นางสำเนา กุลแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0819911055
อีเมล์ : sumnao-n@hotmail.com

นางราตรี วุ่นแม่สอด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0892681003
อีเมล์ : rtttwms99@gmail.com

นางสาวฟาวดี ปลุกใจหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปัทมวรรณ์ แสนกล้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุวิชาดา รักศิลป์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2