โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมบริจาคค่าภาษีแอร์ จำนวน 20 เครื่อง (69,590-.) (อ่าน 345) 17 ธ.ค. 60
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี (คุณพอลล่า) (อ่าน 364) 17 ธ.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.เฉลิมพล นิยมสินธุ์ ที่มอบน้ำดื่ม 10 ลัง มาสนับสนุนกองเชียร์ (อ่าน 404) 15 ธ.ค. 60
นำเสนอผลงานดีเด่นทักษะอันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน (อ่าน 350) 13 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 369) 12 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 319) 16 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 342) 15 พ.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกันยายน2560 (อ่าน 361) 21 ต.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนสิงหาคม2560 (อ่าน 367) 15 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 328) 01 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 313) 21 ก.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2560 (อ่าน 362) 26 มิ.ย. 60
ประกาศผลการประมูลร้านค้า (อ่าน 343) 15 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) (อ่าน 443) 01 พ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 327) 27 เม.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 329) 27 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLIT (อ่าน 328) 14 มี.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 330) 21 ก.พ. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนธันวาคม (อ่าน 303) 16 ก.พ. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมกราคม 2560 (อ่าน 309) 16 ก.พ. 60
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 402) 16 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 321) 30 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วม (อ่าน 366) 14 ธ.ค. 59
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 289) 13 ธ.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) (อ่าน 324) 13 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 321) 09 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม (อ่าน 317) 28 พ.ย. 59
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 25560 (อ่าน 418) 08 พ.ย. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว เอกปฐมวัย (อ่าน 436) 09 ส.ค. 59
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน (อ่าน 668) 05 ส.ค. 59
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2559 (อ่าน 285) 31 พ.ค. 59
รายงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 435) 20 พ.ค. 59
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/1 ครั้งที่ 1 (อ่าน 501) 28 มี.ค. 59
เปิดเทอมปีการศึกษา 2559/1 (อ่าน 889) 28 มี.ค. 59
ผลการแข่งขันงานวิชาการ มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทอ (อ่าน 621) 23 ก.พ. 59
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา2557 (อ่าน 751) 10 ก.ค. 58
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา2557 (อ่าน 706) 10 ก.ค. 58
วันแม่แห่งอาเซียน (อ่าน 809) 31 พ.ค. 58
ตารางกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาตตะวันออก ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 854) 08 พ.ย. 57
แผนที่และแผนผังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (อ่าน 2506) 08 พ.ย. 57