โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 405) 20 เม.ย. 61
บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 397) 31 มี.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม2561 (อ่าน 420) 31 มี.ค. 61
สัปดาห์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (อ่าน 407) 30 มี.ค. 61
กีฬาสานสัมพันธ์ ราตรีสานฝัน (อ่าน 380) 28 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาตอบแทนความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 397) 16 มี.ค. 61
กิจกรรมอุ่นอรักใต้ร่มพระบารมี (อ่าน 389) 08 มี.ค. 61
กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทั่วถิ่นนท์ (อ่าน 444) 16 ก.พ. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมกราคม 2560 (อ่าน 474) 31 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 650) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 498) 13 ม.ค. 61
ผลการประกวดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น (อ่าน 477) 19 ธ.ค. 60
เชิญร่วมบริจาคค่าภาษีแอร์ จำนวน 20 เครื่อง (69,590-.) (อ่าน 576) 17 ธ.ค. 60
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี (คุณพอลล่า) (อ่าน 575) 17 ธ.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.เฉลิมพล นิยมสินธุ์ ที่มอบน้ำดื่ม 10 ลัง มาสนับสนุนกองเชียร์ (อ่าน 716) 15 ธ.ค. 60
นำเสนอผลงานดีเด่นทักษะอันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน (อ่าน 555) 13 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 676) 12 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 507) 16 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 633) 15 พ.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกันยายน2560 (อ่าน 599) 21 ต.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนสิงหาคม2560 (อ่าน 611) 15 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 507) 01 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 504) 21 ก.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2560 (อ่าน 554) 26 มิ.ย. 60
ประกาศผลการประมูลร้านค้า (อ่าน 495) 15 พ.ค. 60
แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม) (อ่าน 664) 01 พ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม 2560 (อ่าน 481) 27 เม.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 531) 27 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอน DLIT (อ่าน 495) 14 มี.ค. 60
ประกาศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ การจัดซื้อหนังสือแบบเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 479) 21 ก.พ. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนธันวาคม (อ่าน 458) 16 ก.พ. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมกราคม 2560 (อ่าน 432) 16 ก.พ. 60
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 582) 16 ก.พ. 60
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 621) 30 ม.ค. 60
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างส้วม (อ่าน 570) 14 ธ.ค. 59
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (อ่าน 434) 13 ธ.ค. 59
ปฏิทินการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕(วัดโบสถ์ดอนพรหม) (อ่าน 454) 13 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (อ่าน 610) 09 ธ.ค. 59
ประกาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม (อ่าน 450) 28 พ.ย. 59
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 25560 (อ่าน 605) 08 พ.ย. 59