โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 404) 04 ก.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 401) 04 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 468) 21 มิ.ย. 61
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 438) 20 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 473) 20 มิ.ย. 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เรื่อง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกระบวนการเ (อ่าน 500) 20 มิ.ย. 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เรื่อง เครือข่าย สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัด (อ่าน 482) 20 มิ.ย. 61
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 454) 17 มิ.ย. 61
กิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 444) 07 มิ.ย. 61
รายการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 4/6/61-9/7/61 (อ่าน 655) 04 มิ.ย. 61
กิจกรรมฝึกนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 477) 01 มิ.ย. 61
อบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ป.4-6 (อ่าน 376) 30 พ.ค. 61
กิจกรรมฝึกนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 451) 25 พ.ค. 61
รายการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 16/5/61-1/6/61 (อ่าน 544) 16 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561 (อ่าน 74) 07 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 552) 20 เม.ย. 61
บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 523) 31 มี.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม2561 (อ่าน 529) 31 มี.ค. 61
สัปดาห์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (อ่าน 544) 30 มี.ค. 61
กีฬาสานสัมพันธ์ ราตรีสานฝัน (อ่าน 522) 28 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาตอบแทนความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 509) 16 มี.ค. 61
กิจกรรมอุ่นอรักใต้ร่มพระบารมี (อ่าน 506) 08 มี.ค. 61
กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทั่วถิ่นนท์ (อ่าน 606) 16 ก.พ. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมกราคม 2560 (อ่าน 598) 31 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 764) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 595) 13 ม.ค. 61
ผลการประกวดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น (อ่าน 607) 19 ธ.ค. 60
เชิญร่วมบริจาคค่าภาษีแอร์ จำนวน 20 เครื่อง (69,590-.) (อ่าน 711) 17 ธ.ค. 60
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี (คุณพอลล่า) (อ่าน 686) 17 ธ.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่าน ดร.เฉลิมพล นิยมสินธุ์ ที่มอบน้ำดื่ม 10 ลัง มาสนับสนุนกองเชียร์ (อ่าน 864) 15 ธ.ค. 60
นำเสนอผลงานดีเด่นทักษะอันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน (อ่าน 647) 13 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2560 (อ่าน 808) 12 ธ.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนตุลาคม 2560 (อ่าน 625) 16 พ.ย. 60
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ (อ่าน 928) 15 พ.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกันยายน2560 (อ่าน 731) 21 ต.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนสิงหาคม2560 (อ่าน 761) 15 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนกรกฎาคม 2560 (อ่าน 597) 01 ก.ย. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2560 (อ่าน 634) 21 ก.ค. 60
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2560 (อ่าน 712) 26 มิ.ย. 60
ประกาศผลการประมูลร้านค้า (อ่าน 602) 15 พ.ค. 60