โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปี 2561 (อ่าน 15) 10 ก.ย. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๕๕ นิวส์ ฉบับ เดือนกันยายน 2561 (อ่าน 10) 09 ก.ย. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๕๕ นิวส์ ฉบับ เดือนสิงหาคม 2561 (อ่าน 12) 09 ส.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ๕๕ นิวส์ ฉบับ เดือนกรกฏาคม 2561 (อ่าน 10) 09 ก.ค. 61
คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่การงานในส่วนราชการโรงเรียน (อ่าน 19) 11 ก.ย. 61
ประกาศ เรื่อง ภาระงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (อ่าน 57) 28 ส.ค. 61
ประกาศ เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลในการบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท (อ่าน 55) 28 ส.ค. 61
การตรวจ ว.21การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 38) 28 ส.ค. 61
ประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 42) 20 ส.ค. 61
แจ้งปฏิทินปฏิบัติงานการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 67) 19 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฎิบัติการเรียนการสอน (อ่าน 115) 10 ก.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมิถุนายน 2561 (อ่าน 89) 04 ก.ค. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2561 (อ่าน 91) 04 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก่เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเสริมการเรียนการสอน (อ่าน 116) 04 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำอาหารตามโครงการอาหารกลางวันด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ (อ่าน 125) 21 มิ.ย. 61
ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 85) 20 มิ.ย. 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เรื่อง เครือข่าย สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัด (อ่าน 86) 20 มิ.ย. 61
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 เรื่อง สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบการจัดกระบวนการเ (อ่าน 88) 20 มิ.ย. 61
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (ภาษาอังกฤษ) (อ่าน 118) 20 มิ.ย. 61
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 (อ่าน 85) 17 มิ.ย. 61
รายการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 4/6/61-9/7/61 (อ่าน 172) 04 มิ.ย. 61
รายการอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 16/5/61-1/6/61 (อ่าน 83) 16 พ.ค. 61
กิจกรรมไหว้ครู (อ่าน 83) 07 มิ.ย. 61
กิจกรรมฝึกนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 106) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมฝึกนิสัยรักการอ่าน (อ่าน 73) 25 พ.ค. 61
อบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ ป.4-6 (อ่าน 98) 30 พ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561 (อ่าน 21) 07 พ.ค. 61
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 169) 20 เม.ย. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมีนาคม2561 (อ่าน 188) 31 มี.ค. 61
กีฬาสานสัมพันธ์ ราตรีสานฝัน (อ่าน 146) 28 มี.ค. 61
บัณฑิตน้อย & ปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 173) 31 มี.ค. 61
สัปดาห์แห่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (อ่าน 179) 30 มี.ค. 61
กิจกรรมทัศนศึกษาตอบแทนความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 178) 16 มี.ค. 61
กิจกรรมอุ่นอรักใต้ร่มพระบารมี (อ่าน 154) 08 มี.ค. 61
กิจกรรมนุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น ทั่วถิ่นนท์ (อ่าน 243) 16 ก.พ. 61
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนพฤษภาคม 2559 (อ่าน 271) 31 พ.ค. 59
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 55 นิวส์ ฉบับ เดือนมกราคม 2560 (อ่าน 256) 31 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 309) 17 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 277) 13 ม.ค. 61
ผลการประกวดโรงเรียนไทยรัฐวิทยาดีเด่น (อ่าน 297) 19 ธ.ค. 60