โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
นำเสนอผลงานดีเด่นทักษะอันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน

ขอบคุณคณะครูและนักเรียนระดับประถมศึกษา นำเสนอผลงานดีเด่นและทักษะต่างๆ ได้ดี อันสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และเป็นพลเมืองดีของสังคม

 

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 424 ครั้ง