โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนออนไลน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
อนุบาล 2 สัปดาห์ที่ ๑ 
1.คู่มือแนะนำ https://www.youtube.com/watch?v=h-2vYyhDe2g&t=51s 
2.พบกันสวัสดี https://www.youtube.com/watch?v=hALNS7v7SJI 
3.คนเก่งแต่งตัวเองได้ https://www.youtube.com/watch?v=HmkydspRvxg&t=30s 4.จิตรกรน้อย https://www.youtube.com/watch?v=tupcnEdErj8 
5.Little run https://www.youtube.com/watch?v=YjaJOt6BiT0 
6.ไม้หนีบหรรษา https://www.youtube.com/watch?v=aoasqx8Y2zk 
อนุบาล 3 สัปดาห์ที่ ๑  
1.คู่มือแนะนำ https://www.youtube.com/watch?v=GdvDQ8nEo9w&t=9s 
2.พบกันสวัสดี https://www.youtube.com/watch?v=CRhfPOwSadw 
3.นิทานแสนสนุก https://www.youtube.com/watch?v=rNin7xbxXJs&feature=youtu.be  
4.Little Art วาดไปเล่าไป https://www.youtube.com/watch?v=E57wPj7OIKI 
5.Little run https://www.youtube.com/watch?v=IClxYPJ9l_k&t=23s 
6.ไม้หนีบหรรษา https://www.youtube.com/watch?v=z8IejWd_gtw 
วันที่ 11 พค 63 ป.1 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=uysL1huInGg&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=9Gtqzj8Ned4&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=iyR7gEJ5wcs&feature=youtu.be วันที่ 11 พค 63 ป.2 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=dkIJBEUtwLU&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=Ue-KR-KCF9I&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=atXub4fUfrM&feature=youtu.be วันที่ 11 พค 63 ป.3 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=F-tysnm4H2k&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=Qo1klrg0HJI&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=skTQ3NV6PYM&feature=youtu.be 
วันที่ 11 พค 63 ป.4 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=WAT8TpFeU4k&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=Lalq9peqQsM&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=E1TcvZYa9ts&feature=youtu.be วันที่ 11 พค 63 ป.5 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=egOcVQOb1Sg&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=5iJfLBaIEXo&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=ME46kC6uGTE&t=157s 
วันที่ 11 พค 63 ป.6 
ภาษาไทย https://www.youtube.com/watch?v=4PhaSJcidgw&feature=youtu.be คณิตศาสตร์ https://www.youtube.com/watch?v=4GagAID2XPc&feature=youtu.be ภาษาอังกฤษ https://www.youtube.com/watch?v=ZAi8mT6wOEM&feature=youtu.be 
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2563,22:34   อ่าน 237 ครั้ง