โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
11-12 ธ.ค. 2562 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
11-12 ธ.ค. 2562 รับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) รอบ 4
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,18:04   อ่าน 337 ครั้ง