โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมตามโครงการฝึกอบรมครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เป็นประธานเปิดการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมครู เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการ เรียนรู้และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)มีครูเข้ารับการอบรมจาก9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา55 โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยา โรงเรียนวัดปากน้ำพิบูลสงคราม โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,22:02   อ่าน 180 ครั้ง