โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
07 พ.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อม
คุณครูทุกท่าน
10 เม.ย. 61 ถึง 12 เม.ย. 61 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน , โครงการต่างๆ,จัดทำ SAR ครู และ SAR โรงเรียน
คุณครูทุกท่าน
02 เม.ย. 61 ถึง 04 เม.ย. 61 ประชุม AAR , ติดตามประเมินผลการทำงานและปิดกล่อง ชอล์ก
คุณครูทุกท่าน
30 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
คุณครูทุกท่าน
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 กีฬาสี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
23 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ป.1 – 5
20 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-5
18 มี.ค. 61 กิจกรรม OPEN HOUSE
12 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ป.6
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.6
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
26 ก.พ. 61 ประชุมประจำเดือน ก.พ. 61
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ทดสอบสมรรถภาพ
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
20 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
19 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout
29 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ม.ค. 61
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
08 ม.ค. 61 ประเมินครูดีในดวงใจ
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
28 ธ.ค. 60 ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 60
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
30 พ.ย. 60 ส่งงาน คตง.
27 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือน พ.ย. 60
15 พ.ย. 60 รายงาน คตง. ประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย
13 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
29 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/2 ครั้งที่ 1
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน 1/2560
10 ต.ค. 60 ส่งคะแนนสอบ ป. 1 – 6 ประชุมประจำเดือน ต.ค. 60
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย สอบปลายภาค ป.1-6
29 ก.ย. 60 ส่งคะแนนเก็บ ป. 1 – 6
28 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 4 – 6
27 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 1 – 3
25 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือน ก.ย. 60
18 ก.ย. 60 จัดทำโครงการ งบประมาณ 2561
14 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ประเมินครูประจำการ พิจารณาความดีความชอบ
ครูประจำการ
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 DayCamp ติวเข้ม O-net นักเรียน ป.6
คณะครู ป.6
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ
คุณครูสงกรานต์ คุณครูญชนก
30 ธ.ค. 59 วันสิ้นปี
ครูประจำชั้น
23 ธ.ค. 59 วันคริสต์มาส
คุณครูรุ่งทิพย์
02 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
คุณครูละเมียด คุณครูธีรเทพ คุณครูพีระยศ คุณครูประเสิรฐ
25 พ.ย. 59 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
คุณครูราตรี
14 พ.ย. 59 วันลอยกระทง
คุณครูอรุณ
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2
ครูประจำชั้น
16 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
คุณครูสุจิตรา คุณครูสุรีพร
11 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คุณครูละเมียด คุณครูธีรเทพ คุณครูพีระยศ คุณครูประเสิรฐและคุณครูวรนุช
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
คุณครูสายรุ้ง
18 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา แห่เทียนจำนำพรรษา
คุณครูวรนุช คุณครูอรอนงค์ คุณครูปราณี
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห้งชาติ
ชุดลูกเสือ คุณครูราตรี คุณครูธีรเทพ
23 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู และวันต่อต้านยาเสพติด
คุณครูสายรุ้ง คุณครูสำเนา
19 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
คุณครูวรนุช คุณครูอรอนงค์ คุณครูปราณี
16 พ.ค. 59 เปิดเทอมปีการศึกษา 2559/1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/1 ครั้งที่ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
12 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ
ชุดลูกเสือ ประถมศึกษา 4-6
11 ก.พ. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ชุดลูกเสือ ประถมศึกษา 1-3
05 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือ Junior Scout
ชุดลูกเสือ ปฐมวัย
13 ม.ค. 59 วันเด็กแห่งชาติ
คุณครูสงกรานต์ คุณครูญชนก
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3
คุณครูอรอนงค์
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6
คุณครูวรนุช
เลือกตั้งประธานนักเรียน
คุณครูสายรุ้ง
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูประจำชั้น
ประชุมประจำปี กลุ่มไทยรัฐ
ตัวแทนคณะครู
ประชุม อบรม กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา
คุณครูทุกท่าน
งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
รองฯวรรณชนก