ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ต.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
01 ต.ค. 65 ถึง 26 ต.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่1/2565
30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
18 ส.ค. 65 วันวิทยาศาสตร์
11 ส.ค. 65 วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
10 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย
27 ก.ค. 65 พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ข้าราชการ : ชุดปกติขาว บุคลากรทางการศึกษา : สีเหลือง นักเรียน : ชุดนักเรียน ผู้ปกครอง : สีเหลือง
06 เม.ย. 63 หยุดวันจักรี
02 เม.ย. 63 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน/SAR
01 เม.ย. 63 ประชุม AAR ติดตามประเมินผลการทำงาน
31 มี.ค. 63 ประเมินครูอัตราจ้าง
30 มี.ค. 63 ประเมินข้าราชการครู
27 มี.ค. 63 กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ
17 มี.ค. 63 ถึง 20 มี.ค. 63 งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
16 มี.ค. 63 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2563
12 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
09 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
06 มี.ค. 63 สอบแก้ตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
04 มี.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
02 มี.ค. 63 ถึง 03 มี.ค. 63 ประเมินพัฒนาการปฐมวัย
24 ก.พ. 63 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
19 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ
14 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
13 ก.พ. 63 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout
10 ก.พ. 63 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา
27 ม.ค. 63 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563
24 ม.ค. 63 กิจกรรมวัน Open House
16 ม.ค. 63 หยุดวันครูแห่งชาติ
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
เวลา 08.30-16.30 น.
06 ม.ค. 63 นักเรียนประเมินครูดีในดวงใจ
31 ธ.ค. 62 ถึง 01 ม.ค. 63 หยุดวันสิ้นปีและปีใหม่ 2563
23 ธ.ค. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562
23 ธ.ค. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2562
10 ธ.ค. 62 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 62 หยุดวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เวลา 08.30-11.30 น.
29 พ.ย. 62 วันเปิด-ปิด กีฬาสีสัมพันธ์
ส่งงาน คตง.
27 พ.ย. 62 ถึง 28 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
25 พ.ย. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.6
เวลา 08.30-11.30
ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน
15 พ.ย. 62 รายงาน คตง. ประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครอง
ครูประจำชั้นพบผู้ปกครอง แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน เวลา 08.30-12.00 น.
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2562
ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
30 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
29 ต.ค. 62 AAR ภาคเรียนที่ 1/2562
ประชุมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน 2/2562
11 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
10 ต.ค. 62 ครูทุกคนส่ง ป.พ.5
08 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 ตรวจสอบพัสดุ
07 ต.ค. 62 ส่งคะแนนสอบครูประจำชั้นและประชุมคณะครู ประจำเดือน ตุลาคม
04 ต.ค. 62 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9
ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน เวลา 08.30-10.30
กิจกรรม Big Cleaning Day เวลา 12.30-16.30 น.
01 ต.ค. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียน ป.1-6 และประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 ส่งข้อสอบตรวจสอบปลายภาคเรียนที่1
20 ก.ย. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2562
12 ก.ย. 62 ประเมินครูอัตราจ้าง เพื่อต่อสัญญา
11 ก.ย. 62 ประเมินครูประจำการเพื่อพิจารณาความดีความชอบ
05 ก.ย. 62 ถึง 06 ก.ย. 62 จักทำแผนโครงสร้าง
02 ก.ย. 62 ถึง 04 ก.ย. 62 จัดทำแผนโครงการงบประมาณ ปี2563
26 ส.ค. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2562
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์
เวลา 12.30-16.30 น.
09 ส.ค. 62
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เวลา 08.30-11.30 น.
กิจกรรมวันอาเซียน เวลา 12.30-16.30 น.

31 ก.ค. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
26 ก.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม เวลา 08.30-10.30 น.
01 ก.ค. 62 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เวลา 08.30-10.30 น.
จังหวัดนนทบุรี
28 มิ.ย. 62 ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2562
26 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย เวลา 08.30-11.30 น.
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เวลา 12.30-16.30 น.
21 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษาชั้นะประถมศึกษาปีที่ 4-6
จ.ฉะเชิงเทรา
20 มิ.ย. 62 ทัศนศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาปีที่ 1-3
จ.ฉะเชิงเทรา
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ เวลา 08.30-11.30 น.
31 พ.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ เวลา 08.30-11.30 น.
22 พ.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ห้องประชุมอาคารไทยรัฐ
19 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครอง
ผู้บริหารพบผู้ปกครอง/ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๕ เวลา 08.30-12.00 น.
17 พ.ค. 62 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม  เวลา 08.30-10.00 น.
16 พ.ค. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 และปฐมนิเทศนักเรียน
10 พ.ค. 62 ครูจัดทำหลักสูตรชั้นเรียนและวิเคราะห์หลักสูตร
09 พ.ค. 62 ประชุมคณะครูเพื่อเตรียความพร้อม
07 พ.ค. 62 ครูมาปฏิบัติงาน
04 เม.ย. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน , โครงการต่างๆ - จัดทำ SAR ครู SAR โรงเรียน
02 เม.ย. 62 ถึง 03 เม.ย. 62 ประชุม AAR /ติดตามประเมินผลการทำงาน
30 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
29 มี.ค. 62 เตรียมงาน ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
27 มี.ค. 62 งานราตรีไทยรัฐ
26 มี.ค. 62 กีฬาสี พิธีเปิด – ปิด แข่งขันกีฬาประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ
25 มี.ค. 62 กีฬาสี แข่งขันกีฬาประเภท ทีม
20 มี.ค. 62 ประเมินครูอัตราจ้าง
19 มี.ค. 62 ประเมินข้าราชการครู
18 มี.ค. 62 ประชุมประจำเดือน มี.ค. 2561
14 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว ป.1 – 5
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ป.1-5
08 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว ป.6
06 มี.ค. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ป.6
04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
25 ก.พ. 62 ประชุมประจำเดือน ก.พ. 61
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพ
20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
15 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
14 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout
08 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา
28 ม.ค. 62 ประชุมประจำเดือน ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 กิจกรรม OPEN HOUSE
16 ม.ค. 62 วันครู
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
07 ม.ค. 62 ประเมินครูดีในดวงใจ
01 ม.ค. 62 หยุดวันปีใหม่
28 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส/กิจกรรมส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
30 พ.ย. 61 ส่งงาน คตง.
26 พ.ย. 61 ประชุมประจำเดือน พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 /วันลอยกระทง

15 พ.ย. 61 รายงาน คตง.
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

08.30-10.00 น.

ผู้บริหารพบผู้ปกครอง

10.00-12.00 น.

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (ตรวจสอบภายในสถานศึกษา)
30 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 เตรียมห้องเรียน 2/2561
29 ต.ค. 61 AAR 1/2561
11 ต.ค. 61 ถึง 27 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียน 1/2561
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ตรวจสอบพัสดุ
08 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-6 / ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
28 ก.ย. 61 ส่งคะแนนเก็บ ป. 1 – 6
27 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 4 – 6
26 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 1 – 3
24 ก.ย. 61 ประชุมประจำเดือน ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปหัตถกรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ก.ย. 61 ประเมินครูอัตราจ้างเพื่อต่อสัญญา
12 ก.ย. 61 ประเมินครูประจำการ พิจารณาความดีความชอบ
06 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 จัดทำแผนโครงสร้าง
03 ก.ย. 61 ถึง 05 ก.ย. 61 จัดทำแผนโครงการงบประมาณ 2562
27 ส.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 61 วันอาเซียน
28 ก.ค. 61 วันเฉลิม พระชนมพรรษา ร.10 + วันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 วันภาษาไทย
23 ก.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ก.ค. 2561


29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
25 มิ.ย. 61 ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2561
07 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู
28 พ.ค. 61 ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2561
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

08.30-10.00 น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง

10.00-12.00 น.ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์

18 พ.ค. 61 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6

(ครูประจำการ+นร.แกนนำห้องละ 5 คน)

นร.ที่เหลือปรับพื้นฐาน ไทย/คณิต/Eng

(ครูอัตราจ้างดูแล)
17 พ.ค. 61 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3

(ครูประจำการ+นร.แกนนำห้องละ 5 คน)

นร.ที่เหลือปรับพื้นฐาน ไทย/คณิต/Eng

(ครูอัตราจ้างดูแล)
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

- ปฐมนิเทศ น.ร. เช้า ป.1-3/บ่าย ป.4-6ณ ห้องประชุมอัจฉริยะประสิทธิ์

14 พ.ค. 61 เยี่ยมชมนิทรรศการปฐมวัย+จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน

- ภาคเช้าเยี่ยมชมนิทรรศการปฐมวัย

- ภาคบ่าย จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน