โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 เม.ย. 62 ถึง 11 เม.ย. 62 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน , โครงการต่างๆ - จัดทำ SAR ครู SAR โรงเรียน
02 เม.ย. 62 ถึง 03 เม.ย. 62 ประชุม AAR /ติดตามประเมินผลการทำงาน
30 มี.ค. 62 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
29 มี.ค. 62 เตรียมงาน ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
27 มี.ค. 62 งานราตรีไทยรัฐ
26 มี.ค. 62 กีฬาสี พิธีเปิด – ปิด แข่งขันกีฬาประเภทลู่ รอบชิงชนะเลิศ
25 มี.ค. 62 กีฬาสี แข่งขันกีฬาประเภท ทีม
20 มี.ค. 62 ประเมินครูอัตราจ้าง
19 มี.ค. 62 ประเมินข้าราชการครู
18 มี.ค. 62 ประชุมประจำเดือน มี.ค. 2561
14 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว ป.1 – 5
11 มี.ค. 62 ถึง 13 มี.ค. 62 สอบปลายภาค ป.1-5
08 มี.ค. 62 สอบแก้ตัว ป.6
06 มี.ค. 62 ถึง 07 ก.พ. 62 สอบปลายภาค ป.6
04 มี.ค. 62 ถึง 05 มี.ค. 62 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
25 ก.พ. 62 ประชุมประจำเดือน ก.พ. 61
25 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพ
20 ก.พ. 62 ถึง 22 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
19 ก.พ. 62 วันมาฆบูชา
15 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
14 ก.พ. 62 เข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout
08 ก.พ. 62 ทัศนศึกษา
28 ม.ค. 62 ประชุมประจำเดือน ม.ค. 62
25 ม.ค. 62 กิจกรรม OPEN HOUSE
16 ม.ค. 62 วันครู
11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็ก
07 ม.ค. 62 ประเมินครูดีในดวงใจ
01 ม.ค. 62 หยุดวันปีใหม่
28 ธ.ค. 61 วันคริสต์มาส/กิจกรรมส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่
24 ธ.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 61
11 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
05 ธ.ค. 61 วันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 61 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
30 พ.ย. 61 ส่งงาน คตง.
26 พ.ย. 61 ประชุมประจำเดือน พ.ย. 61
23 พ.ย. 61 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6 /วันลอยกระทง

15 พ.ย. 61 รายงาน คตง.
04 พ.ย. 61 ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

08.30-10.00 น.

ผู้บริหารพบผู้ปกครอง

10.00-12.00 น.

ผู้ปกครองพบครูประจำชั้น

แจกเงินเรียนฟรี 15 ปี
01 พ.ย. 61 เปิดภาคเรียนที่ 2/2561 (ตรวจสอบภายในสถานศึกษา)
30 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 เตรียมห้องเรียน 2/2561
29 ต.ค. 61 AAR 1/2561
11 ต.ค. 61 ถึง 27 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียน 1/2561
09 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ตรวจสอบพัสดุ
08 ต.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61
03 ต.ค. 61 ถึง 05 ต.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-6 / ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
28 ก.ย. 61 ส่งคะแนนเก็บ ป. 1 – 6
27 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 4 – 6
26 ก.ย. 61 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 1 – 3
24 ก.ย. 61 ประชุมประจำเดือน ก.ย. 61
20 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 แข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปหัตถกรรม กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
13 ก.ย. 61 ประเมินครูอัตราจ้างเพื่อต่อสัญญา
12 ก.ย. 61 ประเมินครูประจำการ พิจารณาความดีความชอบ
06 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 จัดทำแผนโครงสร้าง
03 ก.ย. 61 ถึง 05 ก.ย. 61 จัดทำแผนโครงการงบประมาณ 2562
27 ส.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ส.ค. 61
17 ส.ค. 61 วันวิทยาศาสตร์
10 ส.ค. 61 วันแม่แห่งชาติ
08 ส.ค. 61 วันอาเซียน
28 ก.ค. 61 วันเฉลิม พระชนมพรรษา ร.10 + วันเข้าพรรษา
27 ก.ค. 61 วันอาสาฬหบูชา
26 ก.ค. 61 วันภาษาไทย
23 ก.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ก.ค. 2561


29 มิ.ย. 61 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
25 มิ.ย. 61 ประชุมประจำเดือน มิ.ย. 2561
07 มิ.ย. 61 กิจกรรมไหว้ครู
28 พ.ค. 61 ประชุมประจำเดือน พ.ค. 2561
20 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง 1/2561

08.30-10.00 น. ผู้บริหารพบผู้ปกครอง

10.00-12.00 น.ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี ค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์

18 พ.ค. 61 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.4-6

(ครูประจำการ+นร.แกนนำห้องละ 5 คน)

นร.ที่เหลือปรับพื้นฐาน ไทย/คณิต/Eng

(ครูอัตราจ้างดูแล)
17 พ.ค. 61 อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3

อบรมเศรษฐกิจพอเพียง ป.1-3

(ครูประจำการ+นร.แกนนำห้องละ 5 คน)

นร.ที่เหลือปรับพื้นฐาน ไทย/คณิต/Eng

(ครูอัตราจ้างดูแล)
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

- เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

- ปฐมนิเทศ น.ร. เช้า ป.1-3/บ่าย ป.4-6ณ ห้องประชุมอัจฉริยะประสิทธิ์

14 พ.ค. 61 เยี่ยมชมนิทรรศการปฐมวัย+จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน

- ภาคเช้าเยี่ยมชมนิทรรศการปฐมวัย

- ภาคบ่าย จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน