โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์  ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.1-3
คุณครูอรอนงค์
เข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ป.4-6
คุณครูวรนุช
เลือกตั้งประธานนักเรียน
คุณครูสายรุ้ง
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ครูประจำชั้น
ประชุมประจำปี กลุ่มไทยรัฐ
ตัวแทนคณะครู
ประชุม อบรม กลุ่มลุ่มเจ้าพระยา
คุณครูทุกท่าน
งานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ
รองฯวรรณชนก
13 ม.ค. 59 วันเด็กแห่งชาติ
คุณครูสงกรานต์ คุณครูญชนก
05 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือ Junior Scout
ชุดลูกเสือ ปฐมวัย
11 ก.พ. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ชุดลูกเสือ ประถมศึกษา 1-3
12 ก.พ. 59 กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ
ชุดลูกเสือ ประถมศึกษา 4-6
14 มี.ค. 59 ถึง 16 มี.ค. 59 สอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2558
15 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/1 ครั้งที่ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
16 พ.ค. 59 เปิดเทอมปีการศึกษา 2559/1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
19 พ.ค. 59 วันวิสาขบูชา
คุณครูวรนุช คุณครูอรอนงค์ คุณครูปราณี
23 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู และวันต่อต้านยาเสพติด
คุณครูสายรุ้ง คุณครูสำเนา
01 ก.ค. 59 วันสถาปนาคณะลูกเสือแห้งชาติ
ชุดลูกเสือ คุณครูราตรี คุณครูธีรเทพ
18 ก.ค. 59 วันอาสาฬหบูชา แห่เทียนจำนำพรรษา
คุณครูวรนุช คุณครูอรอนงค์ คุณครูปราณี
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย
คุณครูสายรุ้ง
11 ส.ค. 59 วันแม่แห่งชาติและวันอาเซียน
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
คุณครูละเมียด คุณครูธีรเทพ คุณครูพีระยศ คุณครูประเสิรฐและคุณครูวรนุช
16 ส.ค. 59 วันวิทยาศาสตร์
คุณครูสุจิตรา คุณครูสุรีพร
01 พ.ย. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2
ครูประจำชั้น
14 พ.ย. 59 วันลอยกระทง
คุณครูอรุณ
25 พ.ย. 59 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 6
คุณครูราตรี
02 ธ.ค. 59 วันพ่อแห่งชาติ
คุณครูละเมียด คุณครูธีรเทพ คุณครูพีระยศ คุณครูประเสิรฐ
23 ธ.ค. 59 วันคริสต์มาส
คุณครูรุ่งทิพย์
30 ธ.ค. 59 วันสิ้นปี
ครูประจำชั้น
13 ม.ค. 60 วันเด็กแห่งชาติ
คุณครูสงกรานต์ คุณครูญชนก
06 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 DayCamp ติวเข้ม O-net นักเรียน ป.6
คณะครู ป.6
14 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 ประเมินครูประจำการ พิจารณาความดีความชอบ
ครูประจำการ
18 ก.ย. 60 จัดทำโครงการ งบประมาณ 2561
25 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือน ก.ย. 60
27 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 1 – 3
28 ก.ย. 60 ส่งข้อสอบตรวจสอบกลางภาค ป. 4 – 6
29 ก.ย. 60 ส่งคะแนนเก็บ ป. 1 – 6
04 ต.ค. 60 ถึง 06 ต.ค. 60 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย สอบปลายภาค ป.1-6
10 ต.ค. 60 ส่งคะแนนสอบ ป. 1 – 6 ประชุมประจำเดือน ต.ค. 60
11 ต.ค. 60 ถึง 31 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียน 1/2560
29 ต.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559/2 ครั้งที่ 1
01 พ.ย. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
13 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
15 พ.ย. 60 รายงาน คตง. ประชุมหัวหน้างาน 4 ฝ่าย
27 พ.ย. 60 ประชุมประจำเดือน พ.ย. 60
30 พ.ย. 60 ส่งงาน คตง.
04 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 ธ.ค. 60 กิจกรรมวันคริสต์มาส
28 ธ.ค. 60 ประชุมประจำเดือน ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 กิจกรรมส่งท้าย ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
08 ม.ค. 61 ประเมินครูดีในดวงใจ
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็ก
29 ม.ค. 61 ประชุมประจำเดือน ม.ค. 61
19 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือ Junior Scout
20 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
21 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ
26 ก.พ. 61 ประชุมประจำเดือน ก.พ. 61
26 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 ทดสอบสมรรถภาพ
05 มี.ค. 61 ถึง 06 มี.ค. 61 ประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย
08 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.6
12 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ป.6
18 มี.ค. 61 กิจกรรม OPEN HOUSE
20 มี.ค. 61 ถึง 22 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-5
23 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว ป.1 – 5
26 มี.ค. 61 ถึง 28 มี.ค. 61 กีฬาสี
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
30 มี.ค. 61 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย
คุณครูทุกท่าน
02 เม.ย. 61 ถึง 04 เม.ย. 61 ประชุม AAR , ติดตามประเมินผลการทำงานและปิดกล่อง ชอล์ก
คุณครูทุกท่าน
10 เม.ย. 61 ถึง 12 เม.ย. 61 ส่งเอกสารประจำชั้นเรียน , โครงการต่างๆ,จัดทำ SAR ครู และ SAR โรงเรียน
คุณครูทุกท่าน
07 พ.ค. 61 ประชุมเตรียมความพร้อม
คุณครูทุกท่าน