โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 5 อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 250,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

อาคารที่    อาคารอเนกประสงค์   สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๓   จำนวน    หลัง   งบประมาณจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

1.       ความกว้าง        ๑๔      เมตร    ความยาว         ๓๗      เมตร    ความสูง        เมตร   

2.       จำนวนห้องเรียน               ห้องเรียน      จำนวนชั้น          ๑      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

3.       ขนาดห้องเรียน    ความกว้าง      ๑๔      เมตร    ความยาว     ๓๗    เมตร         

 ความสูง         ๖        เมตร    รวมพื้นที่    ๕๑๘  ตร.ม.         

4.       ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๔๓             จำนวนเงิน       ๒๕๐,๐๐๐      บาท               

งบประมาณ               บริจาคผ้าป่าเพื่อการศึกษา