โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 30,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๑  งบประมาณโรงเรียนและเงินบริจาค แบบศาลาพักร้อน     เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

๑.      ความกว้าง        ๓      เมตร      ความยาว         ๓        เมตร    ความสูง        เมตร   

๒.      จำนวน          หลัง  ชายคารอบ  ๑  เมตร        รวมพื้นที่    ๙  ตร.ม.         

๓.      บริจาคเมื่อ          พ.ศ. ๒๕๔๑             จำนวนเงิน       ๓๐,๐๐๐      บาท                 

งบประมาณ               งบประมาณโรงเรียนและเงินบริจาค.