โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วตาข่าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 200,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

รั้วตาข่าย

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  งบประมาณโรงเรียนและเงินบริจาค

แบบรั้วตาข่าย   จำนวน  ๑  รั้ว  เป็นเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท