โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10 ถนนวัดโบสถ์   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 20,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๓  งบประมาณหน่วยงานอื่น  แบบสนามเด็กเล่น   จำนวน  ๑  สนาม  เป็นเงิน      ๒๐,๐๐๐      บาท

๑.      ความกว้าง        ๘      เมตร      ความยาว         ๑๐      เมตร    ความสูง        เมตร   

๒.      จำนวน          สนาม           

๓.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๕๓             จำนวนเงิน       ๒๐,๐๐๐      บาท                 

งบประมาณ               อบต.บางกร่าง