โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
82/41 หมู่ที่ 10   ตำบลบางกร่าง  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 0-2595-1948
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 1 จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2531
งบประมาณ : 30,000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :

สร้างเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๑  งบประมาณโรงเรียนและเงินบริจาค 

แบบ อื่น อื่น  จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

.รายละเอียดพื้นฐาน

{C}๑.      ความกว้าง        ๒.๗๐      เมตร  ความยาว         ๔.๒๐    เมตร    ความสูง        เมตร   

{C}๒.      จำนวนห้องน้ำ          ห้องเรียน จำนวนห้องเก็บของ           ห้องเรียน จำนวนชั้น ๑      ชั้น

ชายคา รอบตัวอาคาร  ๑.๕๐  เมตร                 

{C}๓.      ขนาดห้องน้ำ    ความกว้าง         ๑        เมตร    ความยาว     ๒    เมตร           

 ความสูง         ๓        เมตร    รวมพื้นที่    ๒  ตร.ม.         

{C}๔.      ก่อสร้างเมื่อ         พ.ศ. ๒๕๓๑             จำนวนเงิน       ๓๐,๐๐๐      บาท                 

งบประมาณ               มูลนิธิไทยรัฐบริจาค.