ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 1 (อาคารเรียนไทยรัฐวิทยา 55)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : 1,058,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 2 (อาคารเรียนปฐมวัย)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,804,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 3 (อาคารเรียนอัจฉริยะประะสิทธิ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 5,040,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 282,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์(โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์ (โดม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารที่ 4 (อาคารเรียน สพฐ.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : 6,680,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2532
งบประมาณ : 250,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 1 จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2531
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 2 จำหน่ายแล้ว)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2544
งบประมาณ : 90,900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม (หลังที่ 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2546
งบประมาณ : 227,137.46
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน หลังที่ ๑
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 20,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วตาข่าย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2553
งบประมาณ : 200,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน หลังที่ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน หลังที่ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2541
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 100,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2558
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..